Akershus slott og festning
What to see in Oslo

Lesson about the castle: Akershus slott og festning
Download Audio

Akershusfestning er ca. 700 år gammelt og har overlevd flere beleiringer. Akershusfestning er en av de mest betydelig festningene i Norgeshistorien. Opprinnelig ble festningen bygget som en middelaldersk kongeborg med sete for kongens representanter. På 1600-tallet ble den bygget om til et renessanseslott omgitt av en bastionfestning. Akershusfestning ble først lagt ned som militært anlegg i 1815, men reetablert i perioden 1820-1850. Og gikk helt ut av operativ militær drift i perioden 1850-1900. Området er i dag fortsatt militært og det daglige vaktholdet ivaretas av Hans Majestet Kongens Garde. I tillegg finner vi: Forsvarsmuseet og Norges Hjemmefrontmuseum på Akershusfestning.

Festningen har navn etter gården Aker som eide neset der borgen ble bygget.