Rådhuset
What to see in Oslo

The Town Hall in Oslo is yearly visited by 100.000 guests and tourists. In this Lesson, you will learn a little bit more about it.




Download Audio

Slow Audio

Download Slow Audio

Fra Oslo Rådhus blir de fleste av byens saker bestemt. Rådhuset har også en viktig plass når det kommer til landets arktektur og kunsthistorie.

Rådhuset er åpent for alle og enhver og det holdes gratis omvisninger på norsk og engelsk hver onsdag klokka ti, tolv og to. Oslo Rådhus er årlig besøkt av 100 000 gjester og turister. Og det blir årlig arrangert ca. 400 små og store arrangementer. Der den største er utdelingen av Nobels fredspris, som skjer 10. desember hvert år. Rådhuset har delt ut fredsprisen siden 1990.

15. mai 1950 sto rådhuset ferdig. Rådhuset er vakkert dekorert både utvendig og innvendig. Alle de beste norske malerne fra 1900-tallet var med på utsmykkingen av Rådhuset. Veggmaleriene i storstuen og rådhushallen skildrer nasjonen og byen fra 1905 og frem til fredsdagene etter 2. verdenskrig mai 1945.